Угода про користування каталогом DIPFO.COM.UA

1. загальні положення
1.1 DIPFO.COM.UA пропонує користувачеві мережі Інтернет (далі - Користувач) -
використовувати свої сервіси на умовах, викладених у цій Угоді (далі - "Угода").
"Угода"). Угода набирає чинності з моменту висловлення Користувачем
згоди з її умовами в порядку, передбаченому п. 1.4 Угоди.
1.2 DIPFO.COM.UA пропонує Користувачам доступ до широкого спектру
можливостей (далі - сервісів), включаючи засоби навігації, комунікації, пошуку,
розміщення та зберігання різного роду інформації та матеріалів (контенту),
персоналізації контенту, здійснення покупок тощо. Усі наявні на даний
момент сервіси, а також будь-який розвиток їх та/або додавання нових є
предметом цієї Угоди.
1.3 Використання сервісів DIPFO.COM.UA регулюється цією Угодою.
Угода може бути змінена DIPFO.COM.UA без будь-якого спеціального
повідомлення, нова редакція Угоди набирає чинності з моменту її розміщення в
мережі Інтернет за вказаною в цьому абзаці адресою, якщо інше не передбачено
новою редакцією Угоди. Чинна редакція Угоди завжди знаходиться на
сторінці за адресою DIPFO.COM.UA
1.4 Починаючи використовувати будь-які сервіси / його окремі функції, або пройшовши
процедуру реєстрації, Користувач вважається таким, що прийняв умови Угоди в
повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків. У разі незгоди
Користувача з будь-яким з положень Угоди, Користувач не має права
використовувати сервіси DIPFO.COM.UA. У разі якщо DIPFO.COM.UA були внесені
будь-які зміни до Угоди в порядку, передбаченому пунктом 1.3 Угоди, з якими Користувач не згоден, він зобов'язаний
якими Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити використання сервісів
DIPFO.COM.UA.
2. Реєстрація користувача. Аккаунт Користувача
2.1 Для того щоб скористатися деякими сервісами DIPFO.COM.UA або
деякими окремими функціями сервісу, користувачеві необхідно пройти
процедуру реєстрації, в результаті якої для Користувача буде створено
унікальний акаунт.
2.2 Для реєстрації Користувач зобов'язується надати достовірну та повну
інформацію про себе з питань, що пропонуються у формі реєстрації, і підтримувати
цю інформацію в актуальному стані. Якщо Користувач надає невірну
інформацію, у DIPFO.COM.UA є підстави вважати, що надана Користувачем інформація є неповною або недостовірною.
Користувачем інформація неповна або недостовірна, DIPFO.COM.UA має право на власний розсуд
своїм розсудом заблокувати або видалити обліковий запис Користувача та відмовити
Користувачеві у використанні своїх сервісів (або їх окремих функцій).
2.3 DIPFO.COM.UA  залишає за собою право в будь-який момент вимагати від
користувача підтвердження даних, зазначених як при реєстрації, так і при
розміщення інформації та запросити у зв'язку з цим підтвердні документи (зокрема - документи, що засвідчують
зокрема - документи, що засвідчують особу), ненадання яких, на
розсуду DIPFO.COM.UA може бути прирівняне до надання недостовірної
інформації та спричинити наслідки, передбачені п. 2,2 Угоди. У разі якщо
дані користувача, зазначені в наданих ним документах, не відповідають
даним, зазначеним під час реєстрації, а також у разі, коли дані, зазначені під час
реєстрації, не дають змоги ідентифікувати Користувача, DIPFO.COM.UA має право
відмовити Користувачеві в доступі до облікового запису і використанні сервісів
DIPFO.COM.UA.
2.4 Персональна інформація Користувача, що міститься в акаунті Користувача,
зберігається та обробляється DIPFO.COM.UA.

2.5 Засоби для доступу до облікового запису Користувача.
2.5.1 При реєстрації Користувач самостійно обирає собі логін (унікальне
символьне ім'я облікового запису Користувача) та пароль для доступу до облікового запису.
DIPFO.COM.UA має право заборонити використання певних логінів, а також
встановлювати вимоги до логіна і пароля (довжина, допустимі символи тощо).
2.5.2 Після реєстрації облікового запису Користувач має можливість почати
використовувати альтернативний засіб аутентифікації для доступу до облікового запису,
замінивши ним встановлений пароль.
2.6 Користувач самостійно несе відповідальність за безпеку (стійкість
до вгадування) обраних ним засобів для доступу до облікового запису, а також
самостійно забезпечує їх конфіденційність. Користувач самостійно
несе відповідальність за всі дії (а також їхні наслідки) в рамках або з
використанням сервісів DIPFO.COM.UA під обліковим записом Користувача, включаючи
випадки добровільної передачі Користувачем даних для доступу до облікового запису
користувача третім особам на будь-яких умовах (у тому числі за договорами або
угодами). При цьому всі дії в рамках або з використанням сервісів
DIPFO.COM.UA під обліковим записом Користувача вважаються зробленими самим
користувачем, за винятком випадків, коли Користувач, у порядку,
передбаченому п. 2.7., повідомив DIPFO.COM про несанкціонований доступ до
сервісів DIPFO.COM.UA з використанням облікового запису Користувача та/або про
будь-яке порушення (підозри про порушення) конфіденційності своїх засобів доступу
до облікового запису (пароля або засобів двофакторної автентифікації).
2.7 Користувач зобов'язаний негайно повідомити DIPFO.COM.UA про будь-який випадок
несанкціонованого (не дозволеного Користувачем) доступу до сервісів
DIPFO.COM.UA з використанням облікового запису Користувача та/або про будь-яке
порушення (підозри про порушення) конфіденційності своїх засобів доступу до
облікового запису. З метою безпеки, Користувач зобов'язаний самостійно
здійснювати безпечне завершення роботи під своїм обліковим записом (кнопка
"Вихід") після закінчення кожної сесії роботи з сервісами DIPFO.COM.UA.
DIPFO.COM.UA не відповідає за можливу втрату або псування даних, а також інші
наслідки будь-якого характеру, які можуть статися через порушення
Користувачем положень цієї частини Угоди.
2.8 Використання Користувачем облікового запису.
2.8.1 Користувач не має права відтворювати, повторювати та копіювати, продавати
і перепродавати, а також використовувати для будь-яких комерційних цілей будь-які частини
сервісів DIPFO.COM.UA (включаючи контент, доступний Користувачеві за допомогою
сервісів), або доступ до них, крім тих випадків, коли користувач отримав такий
дозвіл від DIPFO.COM.UA, або коли це прямо передбачено призначеною для користувача
угодою користувача будь-якого сервісу.
2.8.2 Деякі категорії облікових записів користувачів можуть обмежувати або
забороняти використання деяких сервісів DIPFO.COM.UA або їх окремих
функцій у разі якщо це передбачено при реєстрації, або в умовах
використання того чи іншого сервісу.
2.9 Припинення реєстрації. DIPFO.COM.UA має право заблокувати або видалити
обліковий запис Користувача, а також заборонити доступ з використанням будь-якого облікового запису
до певних сервісів DIPFO.COM.UA, та видалити будь-який контент без пояснення
причин, у тому числі в разі порушення Користувачем умов Угоди або
умов інших документів, передбачених п. 1.3. Угоди, а також у разі
невикористання відповідного сервісу.
2.10 Видалення облікового запису Користувача.
2.10.1 Користувач має право в будь-який момент видалити свій обліковий запис або
видалити всі дані на всіх сервісах DIPFO.COM.UA або за наявності відповідної
функції припинити його дію щодо деяких з них.
2.10.2. Щоб видалити обліковий запис DIPFO.COM.UA здійснюється в наступному
порядку:
2.10.2.1. обліковий запис блокується на строк один місяць, протягом якого доступ
користувача до облікового запису стає неможливим, при цьому контент, розміщений за
допомогою такого облікового запису може бути видалений.
2.10.2.2. якщо протягом зазначеного вище строку обліковий запис користувача буде
відновлено, доступ до облікового запису для користувача відновиться, однак
контент, розміщеної з її допомогою, може не підлягати відновленню;
2.10.2.3. якщо протягом зазначеного вище строку обліковий запис Користувача не буде
відновлено, весь контент, розміщений з його використанням, буде видалено, а логін
буде доступний для використання іншим користувачам. З цього моменту
відновлення облікового запису, будь-якої інформації, що відноситься до нього, а так само
доступів до сервісів DIPFO.COM.UA з використанням цього облікового запису -
неможливі.

2.10.3. Наведений у пп. 2.10.2.1., 2.10.2.2., 2.10.2.3. Угоди (за винятком
доступності логіна для використання іншими користувачами) порядок застосовується
також до заборони доступу за будь-яким обліковим записом до певних сервісів.
3. загальні положення про використання та зберігання
3.1 DIPFO.COM.UA має право встановлювати обмеження у використанні сервісів для
усіх користувачів, або для окремих категорій користувачів (залежно від
місця знаходження користувача, мови, якою надається сервіс, тощо), у тому числі
зокрема: наявність/відсутність окремих функцій сервісу, строк зберігання файлів у
сервісі DIPFO.COM.UA, будь-якого іншого контенту, максимальна кількість повідомлень,
які можуть бути відправлені або отримані одним зареєстрованим
користувачем, максимальний розмір дискового простору, максимальна
кількість звернень до сервісу за вказаний період часу, максимальний термін зберігання контенту, спеціальні параметри завантаження
зберігання контенту, спеціальні параметри завантаження контенту тощо. DIPFO.COM.UA
може заборонити автоматичне звернення до своїх сервісів, а також припинити прийом
будь-якої інформації, згенерованої автоматично (наприклад, поштового спаму).
3.2 DIPFO.COM.UA має право надсилати своїм користувачам інформаційні
повідомлення. Використовуючи сервіси DIPFO.COM.UA, Користувач також відповідно до
закону України "Про рекламу" дає свою згоду на отримання повідомлень рекламного
характеру. Користувач має право відмовитися від отримання повідомлень рекламного
характеру шляхом використання відповідного функціоналу того сервісу, в рамках якого або у зв'язку з яким користувач
якого або у зв'язку з яким користувачем були отримані повідомлення рекламного
характеру.
4. Контент користувача
4.1 Користувач самостійно несе відповідальність за відповідність змісту
розміщеного Користувачем контенту вимогам чинного законодавства,
включаючи відповідальність перед третіми особами у випадках, коли розміщення
Користувачем того чи іншого контенту або зміст контенту порушує права та
законні інтереси третіх осіб, у тому числі особисті немайнові права авторів,
інші інтелектуальні права третіх осіб, та/або посягає на належні їм
нематеріальні блага.
4.2 Користувач визнає та погоджується з тим, що DIPFO.COM.UA не зобов'язаний
переглядати контент будь-якого виду, що розміщується та/або розповсюджується
Користувачем за допомогою сервісів DIPFO.COM.UA, а також те, що DIPFO.COM.UA
має право (але не обов'язково " зв'язок) на власний розсуд відмовити Користувачеві в
розміщенні та/або розповсюдженні ним або знищити будь-який контент, який

доступний за допомогою сервісів DIPFO.COM.UA. Користувач усвідомлює та погоджується з
тим, що він повинен самостійно оцінювати всі ризики, пов'язані з використанням
контенту, включаючи оцінку надійності, повноти та корисності цього контенту.
4.3 Користувач усвідомлює і погоджується з тим, що технологія роботи сервісів може
вимагати копіювання (відтворення) контенту Користувача DIPFO.COM.UA, а також
також переробки його DIPFO.COM.UA для відповідності технічним вимогам того
чи іншого сервісу.
5. Умови використання сервісів DIPFO.COM.UA
5.1 Користувач самостійно несе відповідальність перед третіми особами за
свої дії, пов'язані з використанням Сервісу, в тому числі, якщо такі дії
призведуть до порушення прав і законних інтересів третіх осіб, а також за дотримання
законодавства під час використання Сервісу.
5.2 При використанні сервісів DIPFO.COM.UA Користувач не має права:
5.2.1. завантажувати, надсилати, передавати або будь-яким іншим способом розміщувати та/або
поширювати контент, який є незаконним, шкідливим, наклепницьким,
ображає моральність, демонструє (або є пропагандою) насильства та
жорстокості, порушує права інтелектуальної власності, пропагує ненависть
та/або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, релігійною,
соціальною ознаками, містить образи на адресу будь-яких осіб або організацій,
містить елементи (або є пропагандою) порнографії, дитячої еротики,
являє собою рекламу (або є пропагандою) послуг сексуального характеру
(у тому числі під виглядом інших послуг), роз'яснює порядок виготовлення, застосування або
іншого використання наркотичних речовин або їх аналогів, вибухових речовин чи
іншої зброї;
5.2.2. порушувати права третіх осіб, у тому числі неповнолітніх осіб та/або
заподіювати їм шкоду в будь-якій формі;
5.2.3. видавати себе за іншу особу або представника організації та/або
спільноти без достатніх на те прав, у тому числі за співробітників DIPFO.COM.UA, за
модераторів форумів, за власника сайту, а також застосовувати будь-які інші форми і
способи незаконного представництва інших осіб у мережі, а також вводити
користувачів або DIPFO.COM.UA в оману щодо властивостей і характеристик
будь-яких суб'єктів або об'єктів;

5.2.4. завантажувати, надсилати, передавати або будь-яким іншим способом розміщувати та/або
поширювати контент, за відсутності прав на такі дії згідно із
законодавством або будь-якими договірними відносинами;
5.2.5. завантажувати, надсилати, передавати або будь-яким іншим способом розміщувати та/або
поширювати недозволену спеціальним чином рекламну інформацію, спам (у
тому числі й пошуковий), списки чужих адрес електронної пошти, схеми "пірамід",
багаторівневого (мережевого) маркетингу (MLM), системи інтернет-заробітку та e-mail-
бізнесів, "листи щастя", а також використовувати сервіси DIPFO.COM.UA для участі в
цих заходах, або використовувати сервіси DIPFO.COM.UA, виключно для
перенаправлення користувачів на сторінки інших доменів;
5.2.6. завантажувати, надсилати, передавати або будь-яким іншим способом розміщувати та/або
поширювати будь-які матеріали, що містять віруси або інші комп'ютерні коди,
файли або програми, призначені для порушення, знищення або обмеження
функціональності будь-якого комп'ютерного або телекомунікаційного обладнання чи
програм, для здійснення несанкціонованого доступу, а також серійні номери
до комерційних програмних продуктів і програми для їх генерації, логіни, паролі
та інші засоби для отримання несанкціонованого доступу до платних ресурсів в
Інтернеті, а також розміщення посилань на вищевказану інформацію;
5.2.7. несанкціоновано збирати та зберігати персональні дані інших осіб;

5.2.8. порушувати нормальну роботу веб - сайтів і сервісів DIPFO.COM.UA;
5.2.9. сприяти діям, спрямованим на порушення обмежень і заборон,
що накладаються Угодою;
5.2.10. іншим чином порушувати норми законодавства, в тому числі норми
міжнародного права.
6. Виключні права на зміст сервісів і контент.
6.1 Всі об'єкти, доступні за допомогою сервісів DIPFO.COM.UA, у тому числі елементи
дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, програми для ЕОМ,
бази даних, музика, звуки та інші об'єкти (далі - зміст сервісів), а також
будь-який контент, розміщений на сервісах DIPFO.COM.UA, є об'єктами
виключних прав DIPFO.COM, користувачів та інших правовласників.
6.2 Використання контенту, а також будь-яких інших елементів сервісів можливе тільки
в рамках функціоналу, пропонованого тим чи іншим сервісом. Ніякі елементи
змісту сервісів DIPFO.COM.UA, а також будь-який контент, розміщений на сервісах
DIPFO.COM.UA, не можуть бути використані іншим чином без попереднього
дозволу правовласника. Під використанням маються на увазі, в тому числі:
відтворення, копіювання, переробка, поширення на будь-якій основі,
відображення в розіграші тощо. Виняток становлять випадки, прямо
передбачені законодавством України або умовами використання того чи іншого сервісу DIPFO.
іншого сервісу DIPFO.COM.UA.
Використання Користувачем елементів змісту сервісів, а також будь-якого
контенту для особистого некомерційного використання, допускається за умови
збереження всіх знаків охорони авторського права, суміжних прав, товарних знаків, інших
повідомлень про авторство, збереження імені (або псевдоніма) автора / найменування
правовласника у незмінному вигляді, збереження відповідного об'єкта у
незмінному вигляді. Виняток становлять випадки, прямо передбачені
законодавством України або користувацькими угодами того чи іншого
сервісу DIPFO.COM.
7. Сайти та контент третіх осіб
7.1 Сервіси DIPFO.COM можуть містити посилання на інші сайти в мережі Інтернет
(сайти третіх осіб). Зазначені треті особи та їх Контент не перевіряються DIPFO.COM на
відповідність тим чи іншим вимогам (достовірності, повноти, законності тощо).
DIPFO.COM не несе відповідальності за будь-яку інформацію, матеріали, розміщені
на сайтах третіх осіб, до яких Користувач отримує доступ з використанням
сервісів, у тому числі, за будь-які думки або твердження, висловлені на сайтах
третіх осіб, рекламу тощо, а також за доступність таких сайтів або контенту та
наслідки їх використання Користувачем.
7.2 Посилання (у будь-якій формі) на будь-який сайт, продукт, послугу, будь-яку інформацію
комерційного або некомерційного характеру, розміщене на Сайті, не є
схваленням або рекомендацією цих продуктів (послуг, діяльності) з боку
DIPFO.COM.UA, за винятком випадків, коли на це прямо вказується на ресурсах
DIPFO.COM.UA.
8. Реклама на сервісах DIPFO.COM.UA
8.1 DIPFO.COM.UA несе відповідальність за рекламу, розміщену ним на сервісах
DIPFO.COM.UA, в межах, встановлених законодавством України.
9. Відсутність гарантій, обмеження відповідальності

9.1 Користувач використовує сервіси DIPFO.COM.UA на свій страх і ризик. Сервіси
надаються "як є". DIPFO.COM.UA не приймає на себе жодної
відповідальності, в тому числі за відповідність сервісів цілям Користувача

9.2 DIPFO.COM.UA не гарантує, що: сервіси відповідають/будуть відповідати
вимогам Користувача; сервіси надаватимуться безперервно, швидко,
надійно та без помилок; результати, які можуть бути отримані з використанням
сервісів, будуть точними та надійними і можуть використовуватися для будь-яких цілей або в
будь-яку якість (наприклад, для встановлення та/або підтвердження будь-яких
фактів) якість будь-якого продукту, послуги, інформації тощо, отриманих з використанням сервісів, відповідатиме очікуванням.
використанням сервісів, відповідатиме очікуванням Користувача;
9.3 Будь-які інформацію та/або матеріали (зокрема завантажувати ПЗ, листи, будь-які
інструкції та керівництва до дії і т.д.), доступ до яких Користувач отримує з
використанням сервісів DIPFO.COM.UA, Користувач може використовувати на свій
власний страх і ризик та самостійно несе відповідальність за можливі
наслідки використання зазначених інформації та/або матеріалів, у тому числі за
шкоду, яку це може заподіяти комп'ютеру Користувача або третіх осіб, за
втрату даних або будь-яку іншу шкоду;
9.4. DIPFO.COM.UA не несе відповідальності за будь-які види збитків, що виникли в
внаслідок використання Користувачем сервісів DIPFO.COM.UA або окремих
частин/функцій сервісів;
9.5 За будь-яких обставин відповідальність DIPFO.COM.UA відповідно до
Цивільного кодексу України обмежена сумою 1,0 (одна) гривня і покладається на нього
за наявності в його діях вини.
10. Інші положення
10.1 Ця Угода являє собою договір між Користувачем і
DIPFO.COM.UA про порядок використання сервісів і замінює собою всі попередні
угоди між Користувачем і DIPFO.COM.UA.
10.2 Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до
законодавства України. Питання, не врегульовані цією Угодою,
підлягають вирішенню відповідно до законодавства України. Усі можливі
спори, що випливають із відносин, регульованих цією Угодою, вирішуються
у порядку, встановленому чинним законодавством України, за нормами
українського права. Скрізь за текстом цієї Угоди, якщо явно не вказано інше,
під терміном "законодавство" розуміється як законодавство України, так і
законодавство місця перебування Користувача.
10.3 Незважаючи на безоплатність послуг у рамках цієї Угоди, норми про захист прав споживачів, передбачені законодавством України.
прав споживачів, передбачених законодавством України, не можуть бути
застосовані до відносин між Користувачем і DIPFO.COM.
10.4 Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем
і DIPFO.COM агентських відносин, відносин товариства, відносин щодо спільної діяльності, відносин особистого
діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не
передбачених Угодою.
10.5 Якщо з тих чи інших причин одне або кілька положень цієї
Угоди будуть визнані недійсними або такими, що не мають юридичної сили,
це не впливає на дійсність або застосовність інших положень Угоди.
10.6 Бездіяльність з боку DIPFO.COM.UA в разі порушення Користувачем або
іншими користувачами положень Угод не позбавляє DIPFO.COM.UA права
вжити відповідних дій на захист своїх інтересів пізніше, а також не
означає відмови DIPFO.COM.UA від своїх прав у разі вчинення в подальшому
подібних або подібних порушень.
10.7 Ця Угода складена російською, українською та англійською мовами і в
деяких випадках може бути надана Користувачеві для ознайомлення іншою мовою.
іншою мовою. У разі розбіжності версії Угоди українською мовою та версії
Угоди іншою мовою, застосовуються положення версії цієї Угоди
українською мовою.